top of page

30 maj / Pay & Jump på Enskede Ridanläggning. Välkommen!


Den 30 maj ordnar vi en träningstävling på Enskede Ridanläggning, klasserna 60-125cm.

Nedan hittar du mer information om hur du anmäler dig till eventet. Varmt välkommen!1. Anmälan: Mejlas till pjenskede@gmail.com. Skriv ryttarens namn (för- & efternamn), namn på häst eller ponny (inkl. kategori: A/B/C/D-ponny) och vilka klasser ekipaget ska hoppa. Ordinarie anmälan utgår tisdagen den 28 maj kl. 23:00. Därefter mottas efteranmälningar i mån av plats. Totalt max. 100 starter under dagen. Deltagare behöver inte licens, grönt kort eller mätintyg, men bör vara bekanta med Svenska Ridsportförbundets (SvRF) Tävlingsreglement (TR).


Ridskolans egna elever anmäler sig på anslagstavlan i stallet. För att kunna deltaga med en av ridskolans hästar/ponnyn:

- Behöver du ha ett godkänt resultat från en klubbhoppning

- Behöver du ha godkännande av din instruktör angående hästval och höjd

2. Klasser: Höjderna 60, 70, 80, 90, 100, 110, 115, 120 och 125cm. Ingen kombination på höjderna 60-90cm. En häst får göra max. 2 starter. Det är tillåtet att starta 2 gånger på samma höjd.

3. Avgift: 150 kr/start. Efteranmälningar 250 kr/start.

För ridskolans elever tillkommer avgift för hästhyra.

4. Betalning: Swish till 0703 699 883 (Kira Haapanen). Ryttarens namn ska skrivas i meddelandefältet.

5. Startlista: Publiceras på evenemangets Facebook-sida senast kl. 20 kvällen innan. Första start kl. 10:00.

6. Anläggningsskiss: Publiceras på evenemangets Facebook-sida.

7. Parkering: Följ parkeringsvakternas instruktioner. Fordon får endast parkera vid de i anläggningsskissen utmärkta vägarna. Vänligen notera att vi har en begränsad yta för parkering så parkera gärna så tätt som möjligt. Meddela ifall du anländer med liten B-korts lastbil eller buss.

8. Startanmälan: Startanmälan sker i sekretariatet innan urlastning. Uppvisa bild på inbetalning och giltigt vaccinationskort. Sekretariatet öppnar kl. 9:00.

9. Banor: Utomhus (26x70m, fibersand) samt inomhus (24x60m, fibersand). Framridningsbanan öppnar kl. 9:30. Max 10 ekipage på framhoppningen samtidigt. Medtag egen medhjälpare. Det är även tillåtet att rida på utmärkta ridvägar i parken. På övriga områden i parken är ridning strikt förbjudet. Se anläggningsskiss för mer information. Banan kommer att bestå av ca 8 hinder och vara anpassad för en träningstävling med tävlingshinder och dekorationer. Det är möjligt att gå banan innan första start eller mellan varje klass när hindren höjs. Två ekipage inne på banan samtidigt. Ingen tidtagning sker och ekipaget får fullfölja sin ritt inom rimlig tid oavsett antal fel. Banansvarig, som befinner sig på banan, kan även ge tips eller hjälp vid behov. Banansvarig har även rätt att utvisa en ryttare som inte beter sig enligt föreskrifterna i TR.

11. Klädsel & utrustning: Ryttaren behöver ej tävlingsklädsel men får gärna ha det. Gällande övrig utrustning ska tillämpliga delar i TR följas.

12. Avanmälan: Mejlas till pjenskede@gmail.com snarast möjligast. Efter anmälningstidens utgång tas avanmälningar emot även via sms till 0703 699 883.

13. Övrigt: Arrangör är Enskede Ridanläggning. Vi försöker hålla ett högt tempo så räkna med ca 1 min/ekipage.

14. Frågor och ändringar: Mejlas till pjenskede@gmail.com. (Under träningstävlingsdagen går det även bra att ringa kontaktperson Kira Haapanen på 0703 699 883.)


Comments


bottom of page