top of page

Klubbmästerskap dressyr 13/11 anmälan öppen

Den 13 november är det dags att kora nya klubbmästare i dressyr! I år rids KM i en omgång men med två domare. Poängen från båda domare slås ihop och en snittprocent räknas ut.


Klass ponny: LB:1 2019 Klasser häst: LB:3 2019/LA:3 2013 Domare: Eva Rydström och Ulrika Jonsson Framridning: Stenridhuset eller utebanan beroende på väderlek.


I år gäller följande regler:

  • Hästryttare som klarat minst 60% i Lätt B under 2021 eller 2022 startar Lätt B:3.

  • Hästekipage som klarat minst 60% i Lätt A under 2021 eller 2022 startar Lätt A:3.

  • Ponnyryttare som klarat minst 65% i Lätt C eller 60% i Lätt B under 2021 eller 2022 startar Lätt B:1.

  • Vid fler ryttare anmäld på samma häst har de ekipage som klarat högst % i högst klass förtur. Om ingen tävlat hästen tidigare tillämpas lottning. (allt ovan gäller bedömt av en utbildad dressyrdomare vid klubbtävling, extern tävling eller pay n ride)

Avgift: Häst 600 kr Ponny 540 kr (400/360 kr för hästhyra, 200/180kr i domararvode samt administrationsavgift) Betalning sker via Swish EFTER att deltagarlistan mailats ut men senast den 10 november.

Anmälan görs här i TDB från och med 18 oktober till och med 6 november 2022. För att få delta ska du först ha fått din start godkänd av din instruktör på vald häst i vald klass. I TDB anmäler man sitt förstahandsval och i notisfältet ”meddelande till arrangör” anges ev. andra och tredjehandsval av ponny/häst.


OBS! Avanmälan måste göras i TDB, vid avanmälan efter den 6 november 2022 måste administrationsavgiften betalas. Avanmälan måste också meddelas ridskolan genom avbokning i Hippocrates så att ridskolan kan planera lektionerna på tävlingsdagen. Vid avanmälan senare än den 12 november kl 12.00 måste hästhyran betalas.


Samling i styrelserummet kl 12.45 på tävlingsdagen Första start beräknas till 14.00 Har du frågor kontakta Tävlingskommittén via mail tk.ers@hotmail.com


Bild och text taget från www.enskederidsallskap.se


Comments


bottom of page