top of page

Klubbmästerskap hoppning 1/5 anmälan öppen

Söndagen den 1:a maj är det dags att utse klubbmästare i hoppning 2022!

Vi kommer ha två klasser, en förklass och en KM-klass. Man kan välja att rida endast förklassen, endast KM-klassen, eller båda. Obs! De som rider KM-klassen har förtur.


Samling kl 12.45 i styrelserummet, 1 trappa upp i ponnystallet. Därefter bygger vi banan tillsammans. Framridning beräknas starta kl 13.45 och första start beräknas till ca kl 14.15. Framridning sker individuellt på utebanan men coach Gabriella finns på plats. När sista start ridit klart, hjälps alla åt att plocka bort, och sedan avslutar vi med gemensam prisutdelning.


Förklass: Clear Round på höjderna B- och C-ponny 60 cm, D-ponny 70 cm och stor häst 70 cm KM-klass: KM-klassen kommer att ridas på höjderna B- och C-ponny 60 cm, D-ponny 70 cm och stor häst 80 cm och bedömningsform Ackumulatorhoppning. Detta innebär att:

1. Hoppning sker över en bana bestående av 6 till 10 enkelhinder vars svårighetsgrad, höjd och/eller längd tilltar successivt. 2. För felfritt övervunna hinder får ekipaget poäng motsvarande hindrets nummer. För nedslaget hinder erhålles inga poäng. Övriga fel belastar ekipaget som i bedömning A (således avdrag med 4 poäng vid första olydnad, avdrag med 1 poäng för varje påbörjad 4-sekundersintervalls överskridande av maximitiden). 3. Maxhöjden för klassen får överstigas med högst 10 centimeter på sista hindret och på de närmast föregående hindren med högst 5 centimeter. 4. Sista hindret i klassen har ett alternativt hinder kallat Joker. Jokerhindret är något svårare än det ordinarie hindret och ger felfritt övervunnet dubbel poäng. Om Jokerhindret rivs ska jokerpoängen dras från slutsumman. Efter en vägran på Jokerhindret får normalhindret hoppas vid nästa försök om ryttaren så önskar. 5. Hoppningen bedöms enligt metod A:0 där tiden avgör direkt vid lika poängsumma.


Kostnad: Ponny 420 kr, Häst 470 kr Betalning görs efter att deltagarlistan mailats ut.


Anmälan görs här i TDB fr.o.m. 10 april kl 18 t.o.m. 24 april kl 18. Du behöver ha din instruktörs godkännande på häst-/ponnyval samt höjd. Ange vilken instruktör du rider för samt ev. andra- och tredjehandsval i rutan ”meddelande till arrangör”. Hästarnas licensnummer hittar du här.

Avanmälan efter söndagen 24 april kl 18 måste meddelas tk.ers@hotmail.com. Avanmälan efter lördagen 30 april kl 12 återbetalas ej, men måste ändå göras i Hippocrates samt meddelas tk.ers@hotmail.com.


OBS! Läs noga igenom dessa regler innan du anmäler:

1. Ryttare ska ha TAGIT märke 3. 2. Medlemsavgiften till klubben ska vara betald. 3. Alla juniorer ska rida med säkerhetsväst. För alla gäller långärmat och sko med klack och chaps eller ridstövlar. 4. Om du är under 18 år, be din förälder/målsman att noga läsa igenom hela detta anslag


Har du frågor om tävlingen, kontakta Sara & Clara på tk.ers@hotmail.com. Har du frågor om hästarna, kontakta ridskolan eller din instruktör.

Hoppas vi ses 1 maj! /Sara & Clara


Bilder och text taget från www.enskederidsallskap.se
Comments


bottom of page