top of page

Uppdatering av ryttarinformation i Hippocrates

Vi ber er logga in i Hippocrates och fylla i tilläggsinformation angående ryttarens vikt och längd. Uppdateringen sker automatiskt vid följande inloggningsförsök i elevportalen.


Uppdateringen kommer att underlätta hästuppsättningen för instruktörerna då vi bättre kan matcha ekipagen enligt hästarnas behov och viktbärighet.


Vi har en generell maxvikt på 85kg på ridskolan. Vid frågor kan du kontakta oss via enskederidskola@outlook.com


Med vänlig hälsning

Personalenコメント


bottom of page